AI for Agri

Strategie & Business Development

Ai4agri richt zich op het raakvlak tussen de software leverancier, de hardware leverancier, de diverse toeleveranciers, erfbetreders en afnemersgroepen. Uit onze ervaring blijkt vaak ieder vanuit de eigen invalshoek te opereren. Ai4agri verbindt onafhankelijk deze partijen met als uitgangspunt het verbeteren van het rendement boerenerf.

    Meer informatie over onze aanpak?

    Neem contact op