AI for Agri

Introductie

Ai4agri® is een digital innovation hub, gericht op het verbeteren van diergezondheid en voedselveiligheid op het boerenerf door betere benutting van technologie.

De maatschappelijke druk op de veehouderij is enorm. Diergezondheid, dierwelzijn, product kwaliteit, stikstof, kringlooplandbouw, de lijst van eisen waaraan een bedrijf moet voldoen neemt alleen maar toe. 

Inzet van data en Ai helpen bij het monitoren, interpreteren, voorspellen en beslissingsondersteunend adviseren van de bedrijfsvoering. Door data is men in staat om sneller, betere keuzes te maken !

En, met bedrijfseigen data, kan men aantoonbaar aan de wet- en regelgeving voldoen.

Ai4agri ondersteunt veehouders en adviseurs bij het implementeren van deze nieuwe manier van werken.

Binnen ons team werken we daarbij samen met een uitgebreid lokaal en internationaal netwerk van erkende experts op dit vakgebied.

Ai4agri zorgt er voor dat veehouders geld gaan verdienen met bedrijfseigen data en managementsoftware.