AI for Agri

NWO-project CLIC-IT: Leergemeenschappen in ICT om de digitale transformatie te versnellen van start.

Recente ontwikkelingen van digitale technologieën zoals Artificiële Intelligentie beïnvloeden ons dagelijkse werk en leven. Aan de ene kant maken ze nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken mogelijk, maar aan de andere kant vragen ze ook veel nieuwe kennis en vaardigheden van (toekomstige) medewerkers die met deze technologieën in hun werk geconfronteerd worden. In dit project wordt onderzocht hoe leergemeenschappen het leren, samenwerken en innoveren van (toekomstige) medewerkers stimuleert en worden methodes en tools ontwikkeld om dit nog beter te ondersteunen. Ai4agri is één van de projectpartners van het CLIC-IT project.

Terug naar overzicht