AI for Agri

Inventariseren en optimaliseren van aanwezige systemen en data

Samen doorlopen we uw huidige bedrijfsmanagementsysteem en sensoren, we bekijken welke gegevens door u worden vastgelegd en we analyseren de uitkomst van de rapportages waarmee u nu werkt.

Daarnaast checken we welke partijen toegang hebben tot uw data en welke rol ze hebben.Vervolgens maken we een plan om de gegevensstroom in te richten naar de wensen die passen bij uw bedrijfsvoering.

Ai4agri richt zich op het raakvlak van de software leveranciers, de hardware leverancier, de diverse erfbetreders en uw afnemersgroepen. Uit onze ervaring blijkt dat deze partijen ieder vanuit hun eigen invalshoek opereren. Ai4agri verbind onafhankelijk deze partijen met als uitgangspunt uw bedrijfseigen belang.

    Meer informatie over onze aanpak?

    Neem contact op